Κατηγορία:Παρακολουθούμενα wiki

From protonation
Jump to navigation Jump to search
Page schema
Template: Παρακολουθούμενο wiki
format plain
Field: Έχει API URL
Label API URL
Semantic property
Type URL
Field: Έχει URL βάσης
Label URL βάσης
Semantic property
Type URL
Field: Έχει όνομα ιστοτόπου
Label Όνομα ιστοτόπου
Semantic property
Type Text
Field: Έχει URL διακομιστή
Label URL διακομιστή
Semantic property
Type URL
Field: Έχει διαδρομή σελίδας
Label Διαδρομή σελίδας
Semantic property
Type URL
Field: Έχει αριθμό έκδοσης MediaWiki
Label Έκδοση
Semantic property
Type Text
Field: Έχει κωδικό γλώσσας ιστοτόπου
Label Κωδικός γλώσσας
Semantic property
Type Text
Field: Βρίσκεται στη ζώνη ώρας
Label Ζώνη ώρας
Semantic property
Type Text
Field: Έχει διαφορά ώρας GMT
Label Διαφορά ώρας
Semantic property
Type Number
Field: Επιτρέπει ανέβασμα αρχείων μεγίστου μεγέθους
Label Μέγιστο μέγεθος ανεβάσματος
Semantic property
Type Quantity
Field: Έχει αριθμό σελίδων περιεχομένου
Label Σελίδες περιεχομένου
Semantic property
Type Number
Field: Έχει συνολικό αριθμό σελίδων
Label Σύνολο σελίδων
Semantic property
Type Number
Field: Έχει αριθμό προβολών
Label Προβολές
Semantic property
Type Number
Field: Έχει αριθμό επεξεργασιών
Label Επεξεργασίες
Semantic property
Type Number
Field: Έχει αριθμό ανεβασμένων αρχείων
Label Ανεβασμένα αρχεία
Semantic property
Type Number
Field: Έχει αριθμό διαχειριστών
Label Διαχειριστές
Semantic property
Type Number
Field: Έχει συνολικό αριθμό χρηστών
Label Συνολικοί χρήστες
Semantic property
Type Number
Field: Έχει αριθμό ενεργών χρηστών
Label Ενεργοί χρήστες
Semantic property
Type Number
Field: Έχει μήκος ουράς εργασιών
Label Ουρά εργασιών
Semantic property
Type Number
Field: Έχει τελευταία λήψη δεδομένων στις
Label Τελευταία λήψη δεδομένων
Semantic property
Type Date
Field: Έχει αριθμό έκδοσης Semantic MediaWiki
Label Semantic MediaWiki
Semantic property
Type Text
Field: Έχει αριθμό ιδιοτήτων
Label Ιδιότητες
Semantic property
Type Number
Field: Έχει αριθμό τιμών ιδιοτήτων
Label Τιμές ιδιοτήτων
Semantic property
Type Number
Field: Έχει αριθμό ιδιοτήτων τύπου σελίδας
Label Ιδιότητες τύπου σελίδας
Semantic property
Type Number
Field: Έχει αριθμό ερωτημάτων
Label Ερωτήματα
Semantic property
Type Number
Field: Έχει αριθμό εννοιών
Label Έννοιες
Semantic property
Type Number
Field: Έχει αριθμό υποαντικειμένων
Label Υποαντικείμενα
Semantic property
Type Number
Field: Έχει αριθμό έκδοσης Semantic Compound Queries
Display nonempty
Label Semantic Compound Queries
Semantic property
Type Text
Field: Έχει αριθμό έκδοσης Semantic Forms
Display nonempty
Label Semantic Forms
Semantic property
Type Text
Field: Έχει αριθμό έκδοσης Semantic Forms Inputs
Display nonempty
Label Semantic Forms Inputs
Semantic property
Type Text
Field: Έχει αριθμό έκδοσης Semantic Image Annotator
Display nonempty
Label Semantic Image Annotator
Semantic property
Type Text
Field: Έχει αριθμό έκδοσης Semantic Image Input
Display nonempty
Label Semantic Image Input
Semantic property
Type Text
Field: Έχει αριθμό έκδοσης Semantic Maps
Display nonempty
Label Semantic Maps
Semantic property
Type Text
Field: Έχει αριθμό έκδοσης Semantic Result Formats
Display nonempty
Label Semantic Result Formats
Semantic property
Type Text

This category uses the form Παρακολουθούμενο wiki.

This ontology was inspired by wikiapiary

Προσθήκη νέου wiki προς παρακολούθηση