Βοήθεια:Microformats

From protonation
Jump to navigation Jump to search

Google Authorship

Το κλειδί είναι το rel="author"

Πειραματισμός

hCard

wikipedia:hCard
  • Ίσως τα meta <link rel="profile" href="http://microformats.org/profile/hcard"> να μπορούν να μπουν στο footer!
  • Wikipedia:Microformats

Microformats wiki