Επεξεργασία ατόμου: Ioannis Protonotarios

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δεν έχετε την άδεια να τροποποιήσετε αυτή τη σελίδα, για τον ακόλουθο λόγο:

Η ενέργεια που ζητήσατε περιορίζεται σε χρήστες που ανήκουν στην ομάδα: Χρήστες.Color
codes
TMDb
Override
Append

Error: No contents found at URL http://api.themoviedb.org/3/person/?api_key=TMDB_KEY.

Person type:

AKA:

TMDb data User data
TMDb ID
IMDb ID
Gender
Country of nationality
Born on
Died on
Lists
Name in Greek
Βικιπαίδεια inferred link is or override
Wikipedia inferred link Ioannis Protonotarios is or override

Member of:

Spouse:
Ex-spouse(s):
Parents:
Siblings:

Page description:

User
Profile pic:

Free text:

Ακύρωση