Πρότυπο:Unicode bold sans

From protonation
Jump to navigation Jump to search


Template properties [edit]
Template: Movie
Template category: Unicode text conversion templates
Required extensions
{{
i
}} Template documentation [edit]


Converts a string to bold sans.

Supports:

  • Latin
  • Greek (except accented characters which remain un-altered)
  • Numbers

Example

{{unicode bold sans|Ξεσκεπάζω την ψυχοφθόρα βδελυγμία}}

Result:

Ξεσκεπάζω την ψυχοφθόρα βδελυγμία

Sister templates

Template Transform Support
Latin Greek Numbers
Unicode italic True
Unicode bold sans True
Unicode italic sans True
superscript Pseudo