Πρότυπο:Comments

From protonation
Jump to navigation Jump to search


Template properties [edit]
Ontology: Upper ontology, MyMDb
Defines category: Category:Pages with comments
Template: Movie
Required extensions
{{
i
}} Template documentation [edit]


Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιείται για να προσθέτει αγγλικά σχόλια DISQUS σε οποιαδήποτε σελίδα του wiki.

Απλά προσθέστε {{comments}} στο τέλος της σελίδας.